fbpx

 

Kristityt loistavat Jumalan valoa kaikkialla. Se valo muuttaa elämiä työpaikkojen ja yritysten kautta.

Seed Finance syntyi halusta auttaa kristittyjä yrittäjiä vaikuttavaan, kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan ei-kristillisissä, kehittyvissä maissa.

Tehokasta lähetystyötä

Kristillisiin arvoihin perustuva yritystoiminta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda toimeentuloa, ihmisarvon kunnioittamista, lain noudattamista ja ympäristöstä huolehtimista paikkoihin, jossa nämä asiat eivät yleensä toteudu. Se on todellista liiketoimintaa, jonka tarkoitus on olla muuttava voima ja viedä evankeliumia eteenpäin.

Sijoittajana olet mukana viemässä eteenpäin Jumalan valtakunnan työtä

Seed Finance on osakeyhtiö, joka lainoittaa potentiaalisten yritysten perustamista ja toiminnan kasvattamista. Seed Financen rahoittamat yritykset tekevät aitoa, kannattavaa yritystoimintaa, ja sitoutuvat lainan takaisin maksamiseen sovittavan ajan puitteissa.

Sijoittajana voit tehdä omaisuutesi avulla hyvää antamatta omistustasi pois. Sijoituksesi avulla voidaan perustaa yritys, esimerkiksi polkupyöräkorjaamo. Kun korjaamo on päässyt jaloilleen ja laina maksettu, sijoitus siirtyy mahdollistamaan uuden yrityksen perustamisen.  Näin varallisuutesi tekee aktiivisesti hyvää yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Tutustu Seed Financen toimintaperiaatteisiin ja hakemusprosessiin täällä.

Oletko kiinnostunut sijoittamisesta Seed Financen kautta?

Lisätietoja antavat

Annika Puro-Aho
annika@tehos.fi
045 359 8877

Hannu Suni
hannu.suni@fida.info
0400 927 401

Jätä yhteystietosi,
niin otamme pian yhteyttä.

  Toimintaperiaatteet

  Tausta ja tavoite

  Kehittyvissä maissa on valtava tarve pienille lainoille, joiden avulla voidaan vauhdittaa liiketoiminnan kasvua. Seed Finance Oy:n tehtävänä on vastata tähän tarpeeseen myöntämällä yrityksille pienlainoja kokoluokassa 3 000 – 25 000 € per laina. Toiminnan tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, ihmisten hyvinvointia ja edistää normaalin työn kautta evankeliumin sanomaa.

  Laina on monissa tapauksissa parempi kuin kertaluontoinen lahjoitus. Lainaan liittyy takaisinmaksamisen vastuu. Siksi lainoitettavan liiketoiminnan pitää olla pitkällä aikavälillä kestävää ja taloudellisesti kannattavaa. Näin uudesta yritystoiminnasta syntyy pitkäkestoinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

  Yhtiön kautta toteutettavalla pienlainoituksella pyritään parantamaan kohdemaiden sosiaalista, yhteiskunnallista ja hengellistä hyvinvointia. Yritystoiminnan kautta voidaan tarjota paikallisesti työ- ja toimeentulomahdollisuuksia yksilöille ja kyläyhteisöille. Samalla voidaan edistää tasa-arvon kehitystä.

  Sijoitusstrategia

  Seed Finance Oy myöntää lainoja seuraavilla kriteereillä:

  • Lainan myöntämisen tarkoituksen tulee olla liiketoiminnan kasvu tai uuden liiketoiminnan käynnistäminen
  • Lainasummat ovat välillä 3 000 – 25 000 € per laina
  • Lainan korko on aluekohtaisesti 8 – 12 % ja se on sidottu euroon
  • Tyypillinen lyhennysohjelma: 1 vuosi lyhennysvapaata, jonka jälkeen laina lyhenee 3 – 6 vuoden aikana
  • Laina-aika: Yhteensä 3 – 7 vuotta
  • Vakuus: Lainalla ei ole vakuutta
  • Kohdemaina ovat pääasiassa kehittyvät maat
  • Kohdemaan ja sijoituskohteen tulee täyttää yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja hengelliset kriteerit
  • Rahoitettavan liiketoiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja kestävää, todellista liiketoiminta
  • Seedin hallitus vastaa lainoituskohteiden arvioinneissa yhdessä Fidan aluejohtajien kanssa
  • Tavoitteena on tarjoa jokaiselle rahoitettavalle kohteelle yksi vapaaehtoispohjalta töitä tekevä mentori

    Hakemusprosessi

    Seedin hakemusprosessin tarkoitus on tutkia huolellisesti sijoitettavan kohteen lainakelpoisuus ja kyky maksaa laina takaisin. Seedin hallinnoimat rahat ovat yksityishenkilöiden ja yritysten sijoituksia, jotka maksetaan määritellyn ajanjakson kuluttua takaisisin sijoittajilleen.

    Koska lainanottajalla ei ole yleensä mahdollisuutta tarjota vakuutta lainoja vastaan, luotamme ensisijaisesti yrityksen omistajien sitoutumiseen ja yrityksen kykyyn toimia oikein ja tuottaa riittävää kassavirtaa lainan takaisinmaksamiseksi. Tämän lisäksi hakemusprosessin kautta Seed auttaa yritystä ymmärtämään potentiaalinsa ja saavuttamaan kaupalliset ja hengelliset tavoitteensa. Hakuprosessi on monivaiheinen ja sen aikana yritys joutuu tekemään tarkkaa selvitystä yritystoiminnastaan. Kokemus on osoittanut, että hakuprosessi hyödyttää yhtiötä merkittävästi ja edistää terveellistä liiketoimintaa sekä yrityksen kasvua.

     

    Hakemusprosessin vaiheet

    1. Ensimmäinen yhteydenotto

     Hakija ottaa yhteyttä Fidan aluejohtoon olleessaan kiinnostunut mahdollisuudesta saada

    Seed:n sijoitusta yritystoimintaansa. Aluejohto arvioi kohteen sopivuuden Fidan strategiaan. Fidan aluejohto antaa hakijalle Seed:in periaatedokumentin sekä liiketoimintasuunnitelmapohjan. Hakija täyttää liiketoimintasuunnitelmapohjan ja tutustuu Seed:in periaatedokumenttiin.  Fidan aluejohto toimittaa dokumentit Seed:ille.  

    1. Liiketoiminnan alustava analyysi

    Seed:in hallitus evaluoi hakijan liiketoimintasuunnitelman sopivuuden Seed:in sijoitusstrategiaan. Jos liiketoimintasuunnitelma täyttää Seed:in kriteerit, he antavat hakijalle Seed:in hakemuspohjan. Varsinaiseen hakemukseen sisältyy mm. rahankäyttösuunnitelma, tuloslaskelma ja hengellinen vaikutussuunnitelma.

    1. Varsinaisen hakemuksen käsittely

    Hakijan toimittama varsinainen hakemus käsitellään Seed:in hallituksessa Fidan aluejohtajan osallistuessa kokoukseen. Aluejohto ottaa kantaa yrityksen tekemään hengelliseen vaikutussuunnitelmaan. 

    1. Tutustumiskäynti ja sisäinen evaluaatio

    Riippuen liiketoiminnan luonteesta, tutustumiskäynti kohteeseen toteutetaan joko Fidan tai Seed:in toimesta etänä tai paikan päällä.  

    Tutustumiskäynnistä/tapaamisesta kerätään kaikki tiedot yhteen ja arvioidaan investointimahdollisuutta. Valmistetaan hallitukselle investointiehdotus.

    1. Seed:n hallituksen päätös

    Seed:in hallitus arvioi kokonaisuuden ja antaa päätöksensä.

    Lainan myönnettyä Seed ottaa yhteyttä hakijaan ja lainahakemus allekirjoitetaan. 

    Rahansiirto

    Hakijan vastuulla on selvittää rahaliikenteen toimivuus.