fbpx

Evankeliumi leviää – kristittyjä vainotaan

Toukokuun loppupuolella istuin Seinäjoella usean tunnin ajan kuunnellen Etiopiaan Full Gospel Believers kirkon johtajan, pas- tori Lako Badasson kerrontaa siitä, miten evankeliumin leviää ja uusia seurakuntia syntyy saavuttamattomien kansanryhmien keskellä Etiopiassa. Haluan olla tarkkaavainen, onhan kertoja noin kymmentä miljoonaa jäsentä palvelevan kirkkokunnan johtaja. Voin aistia kuinka näky innoittaa ja palo evankeliumin leviämiselle Etiopiassa ja sen naapurimaissa motivoi pastoria ja johtajaa etenemään ja ottamaan uskon askeleita. Siksi, että mahdollisimman moni saisi tuntea Jeesuksen.

Kysymys ei ole kuitenkaan vain voitokkaasta etenemisestä. On murtavaa kuunnella kuinka kirkkokunnan seurakunnissa us- kovat kohtaavat julmaa vainoa. Kahden viimeisen vuoden aikana 52:n seurakunnan kirkot ja kokoontumistilat
ovat poltettu ja tuhottu. Saman ajanjakson aikana 30 seurakuntapastoria on tapettu. Suremaan jääneet marttyyrien perheet jäävät avuttomina elämään toimeentulon menetyksen ja arjen tarpeiden kanssa tuskaillen. Vainot ovat kohdentuneet myös useaan kristittyyn yrittäjään. Yritysten tiloja ja omaisuutta on poltettu, yrittäjien henkeä uhattu sekä koteja poltettu.

Johtajan haasteet

Pastori Lako kertoo: ”Olen Suomen matkani aikana useana yönä valvonut, miettinyt ja rukoillut kuinka voisin johtajana edistää vainon kohteiksi joutuneiden auttamista; seurakuntia, marttyyri pastoreiden perheitä, uskovia yrittäjiä ynnä muita”. Lähes samaan hengenvetoon hän kertoo, kuinka jo ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät toivat heille opin ja tietoisuuden Pyhän Hengen yliluonnollisesta toiminnasta uskovien ja seurakunnan keskellä. Ahdistuksenkin keskellä Pyhä Henki toimii ja lohduttaa.

Kuitenkin on tuskallista kokea ja tuntea kuinka suuri tarve vainottujen auttamiselle ja evankeliumi leviämiselle Etiopiassa on. Kaiken kuulemani jälkeen kysyn, voimmeko auttaa?

Vainottuja maita ja alueita

Etiopia on maa numero 39 Open Doors jär- jestön julkaisemalla listalla maailman vainotuimpien maiden top 50 listalla (World Watch List 2023 – Top 50). Järjestön keräämien tietojen pohjalta Etiopian vainoja kuvataan seuraavasti: ”Tietyillä alueilla asuvat tai tietystä taustasta tulevat kristityt voivat menettää kaiken uskonsa vuoksi. Joillakin alueilla islamistien ryhmät ovat käyttäneet hyväkseen poliittisen väkivallan yleistä kasvua ja hyökänneet kirkkoihin. Kristityiksi kääntyneitä voidaan uhata kuolemalla, ja heidän on usein pakko paeta kodeistaan”.

Rukous ja apu tuo valoa toivottomuuteen

Jouluna 2022 Fidan Bisnestiimin haastoi jäsenistöään auttamaan vainon kohteeksi joutuneita yrittäjiä. Keräys tuotti 23 000 €. Suurimman avun saanut yrittäjä, jonka koko hotelli sekä oma koti tuhottiin kiittää saamastaan avusta:

Tervehdys teille minun rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa. Olen vastaanottanut 10 000 €, jotka te Fidan Bisnestiiminä lähetitte minulle Etiopian Täyden Evankeliumin uskovien kirkkokunnan johdon kautta. Te tulitte minun ja perheeni rinnalle, tuitte minua aikana, kun yritykseni ja kaikki omaisuuteni tuhottiin uskoni tähden. Koska uuden hotellin rakennuskustannukset ovat todella suuret en pystynyt aloit- tamaan uuden hotellin rakentamista. Sen sijaan avasin Minimart-kaupan, joka mahdollistaa perustoimeentulon perheellemme.

Minä ja perheeni olemme todella kiitollisia teidän antamastanne avustanne! Jumala teitä siunatkoon.

Rukoushaaste

Yhdytään Open Doors järjestön rukoukseen Etiopian seurakuntien ja uskovien puolesta:

Herra Jeesus, me rukoilemme oikeut- ta sinut Etiopiassa oppimaan tunteneille. Puutu heidän tilanteeseensa ja suojele heidän oikeuksiaan. Muuta heidän perheit- tensä ja naapuriensa sydämet. Rukoilemme, että vihamielisyyden kohteiksi joutuvat uskovat saavat tuntea sinun olevan heitä lähellä ja voivat säilyttää ilonsa. Rukoilemme, että varustat evankeliumia rohkeasti vaarallisiin paikkoihin vieviä. Odotamme, että eri kirkkokunnat oppivat ymmärtämään ja rakastamaan toisiaan kaikkialla Etiopiassa. Aamen.

Fida Bisnestiimi jatkaa yhteistyötä Etiopiassa

1. Tuemme seurakuntien perustamistyötä saavuttamattomien kansojen parissa Etiopiassa Guenet kirkon kanssa.

2. Tuemme Etiopian Full Gospel Believers kirkon lähetystyöntekijöiden lähettämistä Etiopian naapurimaihin sekä vainottujen auttamista.

Halutessasi voit olla mukana työssä. Ota yhteyttä:
Vesku Lehtinen, puh. 050 309 5667, sähköposti: vesku.lehtinen@fida.info

TEKSTI Jarmo Saarni ENSIMMÄINEN KUVA Gift Habeshaw / Pexels

Julkaistu alunperin Tehtävä-vuosikirjassa 2023